Ejendomsservice:

Denne varetages af JAK Solution, der bl.a. udfører trappevask og sørger for, at gårdmiljøet tager sig pænt ud.

Kontakt JAK Solution på følgende måder:

Pr. telefon alle hverdage mellem kl. 8:00 og 20:00: 33609033

Pr. mail: info@jaksolution.dk

Eller ved at lægge en seddel i viceværtens postkasse, Caprivej 2, kælderen.

HUSK at give vores rengøringsfirma de bedste betingelser for at udføre sit arbejde. Henstil derfor PÅ INTET TIDSPUNKT effekter som f.eks. skrald, sko, kasser osv. på reposerne ud for jeres dør. Dette betyder i sidste ende en dårligere rengøring for hele opgangen.

Henstillen af effekter i opgange er af hensyn til brandsikkerheden ikke tilladt. Opgangene er bygget som brandsikre, bl.a. derfor har Palermohus ingen køkkentrapper, men hvis opgangene er fyldt med brandbart materiale, er det så som så med brandsikkerheden.

TÆNK PÅ DIN NABO og dig selv. Efterlad ikke nogen former for brandbart materiale i opgangene.