Administration:

Den økonomiske administration forestås af Boligexperten. Spørgsmål vedrørende opkrævning af fællesudgifter skal derfor rettes til dem.

Boligexperten kan kontaktes på 33 22 99 41 mellem kl. 10-14.

Adressen er:

Boligexperten Administration A/S, Vesterbrogade 12, 4. sal, 1620 København V