Forbrugsregnskab

Regnskabsåret for vand og varme går fra 1. oktober til 30. september.

Vand og varmemålere fjernaflæses af Brunata og herefter udarbejdes regnskabet, som udsendes af administrator, Boligexperten. Der afregnes via opkrævningen af fællesbidrag senest i juli måned.

Der opkræves acontobeløb for vand og varme 4 gange årligt, via opkrævningen af fællesbidrag.

Om man skal have penge tilbage eller betale mere, afhænger af, om ens forbrug er højere eller lavere end det, man har betalt i aconto hvert kvartal i regnskabsåret.

Hvis det af regnskabet fremgår, at man skal have penge tilbage, betyder det således, at der har været betalt "for meget" i aconto. Eller, at man har "forbrugt mindre" vand/varme end forventet.

Hvis regnskabet derimod siger, at man skal betale mere, betyder det, at der har været betalt "for lidt" i acontobeløb i regnskabsåret. Og dermed har man "forbrugt mere" vand/varme end forventet.

Man kan godt ændre på acontobeløbet. Ønsker man dette, skal den enkelte ejer kontakte administrator, Boligexperten.

El

F.s.v.a. elektricitet, så skal man som ejer selv vælge hvilken el-leverandør man ønsker at benytte. Der afregnes direkte med leverandøren.