Kommunikation:

Det er meget vigtigt, at vores beboere kan læse og forstår vores informationer, da det kan være noget vigtigt. Vi kommunikerer kun på dansk. Den enkelte beboer er forpligtiget til at holde sig informeret om hvad der sker i foreningen via opslagstavlen vores Facebook gruppe eller hjemmesiden.


It is very important, that our residents read and understand the information, as it can be something important. We communicate in Danish and Danish only. Maybe you can ask a neighbour to translate the information for you.