Foreningens adresse:

E/F Palermohus
Bestyrelsen
Caprivej 2, kælderen
2300 København S
E- Mail: bestyrelsen.palermohus@outlook.dk
Hjemmeside: www.palermohus.dk
Facebook: http://www.facebook.com/groups/palermohus/

Viceværtservice:

Vores vicevært hedder Jan Knudsen og er fra ejendomsfirmaet JAK Solution. Ejendomsfirmaet tager sig af den udvendige service og vedligeholdelse i ejendommen. Herunder trappevask, rengøring i vaskerierne, opsætning af navneskilt på dørtelefon og postkasse, m.v.
INDVENDIG REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE PÅHVILER DEN ENKELTE EJER. LEJERE SKAL DERFOR RETTE HENVENDELSE TIL UDLEJER, HVIS NOGET I LEJLIGHEDEN SKAL REPARERES.
Skal man have nyt navneskilt på dørtelefon/postkassen, bedes man skrive til vores vicevært/ejendomsfirma, JAK Solution, på adressen:
info@jaksolution.dk
Det er gratis at få opsat/udskiftet navneskilte.
Vores ejendomsfirma kan også kontaktes telefonisk på hverdage mellem kl. 08:00 - 20:00 på telefon: 33609033.

Ønsker du at købe en ekstra nøgle til gadedøren eller har du problemer med at åbne gade/kælderdøren, er din nøgle sandsynligvis slidt, og det vil derfor ikke kunne betale sig selv at få den kopieret, hvilket vi heller ikke anbefaler, da du risikerer at få en kopi af en "slidt og dårlig nøgle" som kan beskadige låsen i gadedøren.

Prisen for en ny original RUKO nøgle er kr. 100,00.
Skriv til bestyrelsen via e- mail: bestyrelsen.palermohus@outlook.dk eller til vores vicevært, JAK Solution: info@jaksolution.dk, for at bestille ny eller en ekstra nøgle. HUSK, at oplyse adresse og kontaktoplysninger.
Der betales via bankoverførsel til E/F Palermohus`s konto i Nordea:

Reg.nr.: 2232.

Kontonr.: 0717216563.

og nøglen afleveres i postkassen maks. 4 hverdage efter bestilling. Det er IKKE muligt at få nøgle i weekenden eller på helligdage og vi modtager ikke betaling i kontanter.