Foreningens adresse:

E/F Palermohus

Bestyrelsen

Caprivej 2, kælderen

2300 København S

E- Mail: bestyrelsen.palermohus@outlook.dk

Hjemmeside: www.palermohus.dk

Facebook: http://www.facebook.com/groups/palermohus/

Viceværtservice:

Vores vicevært hedder Jan Knudsen og er fra ejendomsfirmaet JAK Solution. Ejendomsfirmaet tager sig af den udvendige service og vedligeholdelse i ejendommen. Herunder trappevask, rengøring i vaskerierne, opsætning af navneskilt på dørtelefon og postkasse, m.v.

INDVENDIG REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE PÅHVILER DEN ENKELTE EJER. LEJERE SKAL DERFOR RETTE HENVENDELSE TIL UDLEJER, HVIS NOGET I LEJLIGHEDEN SKAL REPARERES.

Skal man have nyt navneskilt på dørtelefon/postkassen, bedes man skrive til vores vicevært/ejendomsfirma, JAK Solution, på adressen:

info@jaksolution.dk

Det er gratis at få opsat/udskiftet navneskilte.

Vores ejendomsfirma kan også kontaktes telefonisk på hverdage mellem kl. 08:00 - 20:00 på telefon: 33609033.