Navneskilte:

Viceværten opsætter navneskilte på dørtelefoner og postkasser. Læg venligst en seddel i viceværtens postkasse, Caprivej 2 i kælderen, med rette navn og adresse, eller send en mail til REN-Ejendomsservice på adressen: ren@ren-ejendomsservice.dk

På egen hoveddør står man selv for evt. navneskilt.

HUSK navneskilt på postkasse ved indflytning, ellers modtager du ingen post!å

Postkasser:

E/F Palermohus har i henhold til gældende regler for postvirksomhed opsat postkasser ved opgangsdørene.

Postkasserne tilhører den enkelte lejlighed, hvorfor skade og anden misligehold er for ejers regning. Viceværten kan efter anmodning udskifte navn på postkassen.

Der må ikke påklistres andet på postkasserne end de af Post Danmark udarbejdede mærkater til brug for afmelding af reklamer og gratis aviser.