Affald/Storskrald:

Dette bedes sorteret og lagt i de respektive containere:

1: Bioaffald.

2: Aviser og ugeblade (ikke pap)

3: Pap (sammenfoldet)

4: Storskrald: Skal anbringes i den runde bygning i håndterbar stand, dvs. i stykker på maks. 1 meter.

Hvad kan stilles til storskrald?
Indbo, som f.eks. møbler, reoler og gulvtæpper. Vinduesglas, spejle m.v., skal være indpakket, så skraldemanden ikke skærer sig.

Så stort må storskrald være:
Genstanden må ikke være tungere end hvad to mand kan håndtere. Lange genstande som grene, brædder, tæpper, bordplader og rør mv. må ikke være længere en 150 cm, og må ikke stables højere end 120 cm. Små genstande skal enten bundtes eller samles i klare sække eller åbne kasser.

Dette må IKKE stilles til storskrald:
Byggematerialer som mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus, mm. må ikke komme i storskrald men skal afleveres på genbrugsstationen. Tallerkner, stentøj, køkkengrej, tøj etc. er heller ikke storskrald, og skal i dagrenovationen eller kan afleveres i byttehjørnet på genbrugsstationens byttecenter.

5: Batterier: Afleveres i batteri- containeren i gården.

6: Flasker/glas: Afleveres i flaskecontaineren i gården.

 Ved større mængder affald henvises til genbrugspladsen på Vermlandsgade/Herjedalgade, der modtager alt gratis. Link til genbrugspladsens hjemmeside er her: http://www.a-r-c.dk/privat/genbrugsplads/genbrugspladser/vermlandsgade-genbrugsstation

Affald må ALDRIG anbringes i opgangene, kældergange eller på fortovsarealer. Viceværten er som udgangspunkt ikke ansat til at rydde op, men til at vedligeholde ejendommen på bedste vis.

HUSK, at alt hvad der står på kældergange, i gården eller i opgange har vicevært eller bestyrelse ret til at smide ud.

 

Læs mere om de gældende regler for affaldshåndtering i Københavns Kommune via dette link:

 

http://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0