Kælderrum:

Til hver lejlighed hører som udgangspunkt ét kælderrum, der overdrages af sælger til køber ved ejerlejlighedsskifte.

Det er beboernes eget ansvar at holde rummet aflåst og opbevaring af ting i samme rum er ligeledes på eget ansvar. Vær dog varsom med, hvilke ting du vælger at opbevare i rummet og stille direkte på gulvet, da der ifm. med kraftige regnskyl eller langvarig regn kan komme vand ind i kælderen.

Rummet skal være mærket med navn og adresse på den/dem der har rådighed over rummet.

Det er ikke tilladt at opsætte permanente elinstallationer i kælderrummet. Der er stikkontakter til brug for mobile lyskilder i gangene. Permanente installationer der hindrer brugen af de fælles stikkontakter VIL BLIVE FJERNET UDEN VARSEL.

Leje af kælderrum:

E/F Palermohus råder over et antal kælderrum, der udlejes primært til beboere i ejendommen.

Du kan som beboer blive skrevet på venteliste til et sådant kælderrum. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens postkasse ved viceværtens kontor eller via mail til: bestyrelsen.palermohus@outlook.dk.

Det bemærkes, at der må påregnes en del ventetid.

Der er for tiden ingen ledige kælderrum. Er du skrevet op til et kælderrum, vil du blive kontaktet af bestyrelsen, når et kælderrum bliver ledigt.

BEMÆRK: Viceværten/bestyrelsen skal altid kunne komme ind i et rum med fælles installationer eller hvis en situation skulle kræve adgang.  Dette kan om nødvendigt ske uden ejerens tilladelse, såfremt der er tale om force majeure. Viceværten eller bestyrelsen vil altid forsøge at kontakte ejere af rummet, men tillader situationen ikke at der ventes på godkendelse fra ejer, vil man skaffe sig adgang til det pågældende rum.

HUSK desuden, at alt hvad der står på kældergange, i gården eller i opgange har vicevært eller bestyrelse ret til at smide ud.